PTSS: Wat is dat eigenlijk?

In Nederland zijn meer dan 115.000 veteranen. Enkele duizenden van hen kampen met chronische psychische gevolgen van hun uitzending. Het meest voorkomende probleem is PTSS (Post Traumatisch Stress syndroom), een angststoornis die zich o.a. uit in herbelevingen.

Naast boosheid en angst leidt PTSS vaak tot verwijdering in relaties. In het ergste geval raakt een veteraan sociaal geïsoleerd en vereenzaamt. Langdurige psychotherapie helpt dan maar weinig. Maar een veteranenhond helpt altijd!